CTOPP-2

Comprehensive Test of Phonological Processing

Pomaže u procjeni sposobnosti fonološke obrade kao preduvjeta za tečno čitanje.

CTOPP metode testiranja koriste se za mjerenje fonološke svijesti, fonološkog stapanja i raščlambe, prepoznavanja neriječi, ponavljanja, brzog imenovanja znamenki i sposobnosti stapanja neriječi.

Zemlje u kojima se koristi CTOPP-2

hrCroatian