Različiti testovi za disleksiju koji se koriste u Europi

U Europi ne postoji standardno mjerenje ili standardni test za procjenu disleksije. Stručnjaci u različitim zemljama i regijama koriste različite testove ili skup testova. Ovdje ćete pronaći najčešće korištene testove koje smo pronašli u zemljama obuhvaćenim našim projektom.
Access Reading Tests
Ovaj se test koristi za procjenu napretka u čitanju u redovitim intervalima pomoću dva skupa paralelnih obrazaca, dizajniranih za ponavljanje testiranja.
Benderov vizualno-motorni gestalt test
Procjenjuje vizualno-motoričko funkcioniranje, razvojne poremećaje i neurološke teškoće kod djece od 3. godine nadalje.
Comprehensive Test of Phonological Processing
Pomaže u procjeni sposobnosti fonološke obrade kao preduvjeta za tečno čitanje.
Denver test razvojnog probira
Ovaj test pruža jednostavnu metodu provjere razvoja djece mlađe dobi.
Feifer Assessment of Reading
Pruža sveobuhvatnu procjenu čitanja i povezanih procesa.
Gray Oral Reading Test
Jedan od najčešće korištenih testova za procjenu tečnosti čitanja i razumijevanje pročitanog za govornike engleskog jezika.
Illinois test psiholingvističkih sposobnosti
Ovaj test mjeri dječji govorni i pisani jezik.
Test je razvijen kako bi se otkrile poteškoće s čitanjem i pisanjem kod djece, mladih i odraslih. To je probirni test koji se može provesti individualno ili grupno.
LOGOS je digitalni test koji testira tečnost čitanja, dekodiranje, razumijevanje čitanja i slušanja, radnu memoriju i pravopis.
Peabody slikovni test rječnika
Test mjeri verbalnu sposobnost i receptivno poznavanje rječnika.
Test za procjenu vještina predčitanja i predpisanja
PredČiP testom procjenjuje se djetetova jezična spremnost za ovladavanje početnim školskim vještinama, osobito čitanjem i pisanjem, kao ključnim čimbenicima uspjeha u obrazovanju.
Ovaj alat ima različite specifične smjernice za učitelje o tome kako pomoći učenicima u različitim aspektima učenja koji im mogu biti teški.
U Prosec testu ocjenjuje se poznavanje pravopisnih pravila i interpunkcijskih znakova, poznavanje pravopisa i planiranja teksta.
Procjenjuje sposobnost čitanja i kognitivne procese. Može se primjenjivati individualno i grupno.
Brzo automatizirano imenovanje i brzi izmjenični testovi podražaja
RAN i RAS testovi smatraju se "zlatnim standardom" testova imenovanja. Oni su važan dodatak svakoj bateriji testova ili dijagnostičkoj procjeni disleksije.
Ravenov test progresivnih matrica
Test neverbalne sposobnosti koji se koristi za procjenu apstraktnog zaključivanja. Može se primjenjivati grupno ili pojedinačno
Standardizirani test dekodiranja i pravopisa
Testiranje pisanja u spektru specifičnih poteškoća u učenju.
Svrha procjene pomoću ovog materijala je utvrditi djetetovu razinu vještine čitanja naglas, razumijevanja pročitanog, vještina rukopisa, kao i otkriti specifične teškoće u čitanju i pisanju
Procjena vještina obrade jezika
Procjenjuje vještine u tri područja: fonološka obrada, slušno pamćenje i razumijevanje slušanjem. 
Test pisanog jezika
To je sveobuhvatan dijagnostički test pisanog izražavanja.
Test učinkovitosti čitanja riječi
TOWRE-2 mjeri sposobnosti pojedinca da točno i tečno čita riječi i fonemski pravilne neriječi.
Wechslerova skala inteligencije za djecu
Pruža sveobuhvatnu dijagnostičku procjenu djetetovih obrazovnih i kognitivnih snaga i slabosti.
Woodcock-Johnsonov test kognitivnih sposobnosti
Ovo je valjan i pouzdan alat za procjenu kognitivnih sposobnosti i postignuća djece i odraslih.
York Assessment for Reading Comprehension
Ovim testom možete promatrati ispitanikovo čitanje, njegove jake strane i područja na kojima je potrebno raditi. Primjenjuje se individualno.
hrCroatian