Početna stranica » Problem s trenutnim fragmentiranim pristupom disleksiji

Problem s trenutnim fragmentiranim pristupom disleksiji

U Hrvatskoj, kao i na području Europe i Velike Britanije, ne postoje služeno potvrđene brojke o tome koliko je osoba s disleksijom u školstvu ili u populaciji. Tamo gdje ne postoje univerzalno prihvaćene statistike, vlade i paneuropska tijela ne mogu dodijeliti odgovarajuća sredstva za intervencije u obrazovanju, potporu pri zapošljavanju, strategije beskućništva, pa čak ni za prevenciju kriminala. Tamo gdje samo jedna vlada ne shvati razmjere problema s kojima se suočavaju osobe s disleksijom, riskira pogoršanje problema za pojedince, za obrazovanje, za gospodarstvo i za društvo u cjelini. Ovaj projekt daje značajan doprinos europskim – i potencijalno globalnim – naporima da se pruži prava pomoć pravim ljudima na pravim mjestima, učinkovito i suosjećajno.

Trauma kod mladih osoba s disleksijom

Podaci nisu pronađeni

U svijetu je prisutno nekoliko utjecajnih udruga koje se bave disleksijom. Svaka od njih predložila je svoju definiciju disleksije. Te definicije prihvatili su stručnjaci te europska nacionalna tijela.

Različite definicije disleksije

OrganizacijaDefinicija disleksije
Britansko udruženje za disleksijuUčenje razlika što prvenstveno utječe na vještine čitanja i pisanja. Disleksija je zapravo o obrada informacija.
Rose izvješćeSkupina teškoće u fonološkoj svijesti, verbalnoj memoriji i brzini verbalne obrade.
Britansko psihološko društvoDisleksija je invaliditet definiran kao specifična poteškoća u učenju, koja očituje poteškoće u čitanju, pisanju i pravopisu. Precizno i tečno čitanje riječi i/ili pravopis se razvija nepotpuno ili s vrlo velikim poteškoćama.
Europska udruga za disleksijuA poremećaj uglavnom karakteriziraju ozbiljne poteškoće u stjecanju vještina čitanja, pravopisa i pisanja.
Međunarodna udruga za disleksijuspecifično učenje invalidnost koji je neurobiološkog podrijetla i poremećaj koji uglavnom karakteriziraju ozbiljne poteškoće u stjecanju vještina čitanja, pravopisa i pisanja.
Američko udruženje za disleksijuA genski uvjetovana procjena prenosi se naslijeđem kod ljudi, na čije manjkave senzorne percepcije utječu genetski procesi u mozgu.

Iako ovi opisi disleksije na prvi pogled izgledaju slično, govore vrlo različite stvari. Na primjer, IDA (International Dyslexia Association) i EDA (Europska udruga za disleksiju) slažu se da disleksija ima svoje uzroke u neurobiološkim različitostima, Rose Report je naziva razvojnom, dok ADA (Američka udruga za disleksiju) tvrdi da je genetski uvjetovana i naslijeđena. IDA i Rose Report smatraju da se kod disleksije radi o problemu fonološkog dekodiranja, EDA govori o disleksiji kao kombinaciji fonoloških teškoća i pismenosti, a BDA (Britanska udruga o disleksiji) o njoj raspravlja kao o problemu obrade informacija. Konačno, ADA opisuje disleksiju u smislu teškoća osjetilne percepcije. Oni možda nisu kontradiktorni, ali su vrlo različiti.

Posljedica toga je da obrazovni sustavi u Europi nisu prilagođeni osobama s disleksijom. Statistika pokazuje da odrastanje i školovanje u okruženju koje ne razumije to njihovo stanje mogu utjecati na njihovo mentalno zdravlje. Samo shvaćanjem disleksije ova trauma će se ublažiti. Ako želimo pomoći djeci s disleksijom, moramo znati tko su ona, koliko ih ima i kako im se može pomoći. 

Prema Parlamentarnoj skupini za disleksiju i druge specifične teškoće učenja iz Velike Britanije, 84% roditelja reklo je da njihovo dijete osjeća tjeskobu povezanu s disleksijom, a nevjerojatnih 88% je izjavilo da njihovo dijete ima nisko samopoštovanje zbog disleksije. Europska povelja o disleksiji Instituta za disleksiju (2018.) , pokazala je da 40% do 60% djece s disleksijom u Njemačkoj ima psihološke teškoće, uključujući anksioznost i depresiju. 

Samoozljeđivanje i suicidalne ideje vjerojatno su najekstremnije manifestacije psiholoških posljedica neprikladnog obrazovanja za učenike s disleksijom. Iako su možda ekstremni, nisu neuobičajeni. Brojke su zapanjujuće. U jednom longitudinalnom istraživanju otkriveno je da se 63% osoba s disleksijom osjećalo bespomoćno, 85% se samoozljeđivalo, 50% je razmišljalo o samoubojstvu, a 42% pokušalo je samoubojstvo.


Drugim riječima, ispravnim, transnacionalnim i prihvatljivim razumijevanjem disleksije i njenim ispravnim procjenjivanjem može se izravno utjecati na uzroke trauma, zlouporabe supstanci i suicidalnih ideja koje su uništile živote mnogih. Bez toga, pomoć će uvijek biti ograničena i nedovoljna.

hrCroatian