TAPS-4

Procjena vještina obrade jezika

Procjenjuje vještine u tri područja: fonološka obrada, slušno pamćenje i razumijevanje slušanjem. 

Uključuje zadatke razlikovanja riječi, fonološkog brisanja, fonološkog miješanja i slogovnog miješanja

Zemlje u kojima se koristi TAPS-4

hrCroatian