Početna stranica » Zemlje » Njemačka

Njemačka

Nemaju nacionalne smjernice o tome kako testirati disleksiju te koliko je djece ima disleksiju. Postoje istraživanja koje navode da je u školama od 1,9% do 2,6% djece s disleksijom, dok neka navode postotak od 7,1% do 15,6%.

U Njemačkoj ne postoje nacionalne smjernice o tome kako testirati, koja standardna odstupanja koristiti i treba li koristiti modele odstupanja.

Istražite disleksiju u drugim zemljama:

hrCroatian