Hjem » Land » Tyskland

Tyskland

I et stort utvalg av tyske barn var prevalensen av dysleksi mellom 1,9% og 2,6% når kriteriene som ble brukt inkluderte en lesescore på 1,5 til 1 standardavvik under normen og gjennomsnittlig ytelse i minst ett annet kognitivt mål. Imidlertid hopper raten til et område på mellom 7,1% og 15,6% hvis bare lesepoengsummen på 1,5 til 1 standardavvik under normen brukes, uten "avviksmodell".

Det er ingen nasjonale retningslinjer for hvordan man tester, hvilke standardavvik som skal brukes, og om man skal bruke avviksmodeller, i Tyskland.

Utforsk dysleksi i andre land:

nb_NONorwegian