Velkommen til Dysleksikompasset

Dysleksi blir testet for, målt og forstått forskjellig fra ett land til et annet, og til og med innenfor ulike regioner i de samme landene. Dette kan være forvirrende og problematisk for både lærere, foreldre, utredere og beslutningstakere. Dysleksikompasset er et verktøy som hjelper til med å tilpasse disse forskjellene på tvers av det europeiske kontinentet og øke forståelsen av lese og skrivevansker på tvers av landegrensene. 

Målet vårt er å bidra til å skape en konsistent forståelse av hva en dysleksivurdering betyr over hele Europa, og hvordan en vurdering i ett land kan oversettes til et annet. 

nb_NONorwegian