Dysleksi blir testet for, målt og forstått forskjellig fra ett land til et annet, og til og med innenfor ulike regioner i de samme landene. Dysleksikompasset er et verktøy for å tilpasse disse forskjellene på tvers av det europeiske kontinentet. Det er ikke lenger behov for at barn «mister» dysleksidiagnosen sin når de flytter hjem, eller må hele tiden rettferdiggjøre hva deres dysleksi betyr for andre med motstridende vurderingskriterier.

nb_NONorwegian