Hjem » Dysleksikompassmisjonen

Dysleksikompassmisjonen

Dysleksikompasset er utviklet for å skape en internasjonal og inkluderende forståelse av hyppigheten, omfanget og betydningen av dysleksi på tvers av land og kulturer. Ved å vurdere, tolke og samkjøre ulike målinger av dysleksi, kan kompasset gi et bidrag til skole-opplæringen i Europa og barna det utdanner, og gjøre en reell forskjell for livene til millioner av barn over hele kontinentet.

Rapporterte dysleksirater etter land

Ingen data funnet

For tiden er det verken en konsistent metode eller system for å oversette eller justere ulikhetene mellom ulike nasjonale målinger av dysleksi. Vi trenger bare å se på statistikken som tydelig viser problemene som former dysleksikompassets oppdrag.

EU-kommisjonen rapporterte i 2013 at av trettien land som ble undersøkt, hadde mellom 3% og 24% av elever og studenter spesielle utdanningsbehov. Samtidig anslår European Dyslexia Association at mellom 5% og 12% av befolkningen i Europa er dyslektikere.

I de europeiske landene som omfattes av Dysleksikompasset, ble det oppdaget at rapporterte tall varierte fra det laveste (i Romania) på 0,1% til det høyeste (i både Danmark og Latvia) på 21%.

I føderale og desentraliserte land som Tyskland og Spania varierte tallene fra region til region. I Tyskland var det laveste regionale anslaget at 1,3% av befolkningen var dyslektikere, mens det høyeste regionale anslaget nådde 15,6%. I Spania var det laveste tallet gitt 2,4%, mens det høyeste var 17,5%.


Med så store forskjeller i måling av dysleksi, blir det klart at det trengs et verktøy for måling og sammenligning av dysleksi på tvers av landegrensene. 

Dysleksikompasset har potensialet til å løse dette problemet.

nb_NONorwegian