Hjem » Viktige vurderingselementer » Matematikkferdigheter

Matematikkferdigheter

Dysleksi, som vi har definert gjennom denne veiledningen, er en vanskelighet med flyt i ordgjenkjenning og staving blant annet. Dysleksi er imidlertid ikke noe som bare påvirker språkdomenet, men kan også påvirke matematikkferdigheter. Et ferdighetssett som inkluderer, både i resonnement og praksis, å forstå og manipulere matematiske konsepter, tall, form og beregning; og til og med forstå "tiens ti". Mangel på matematikkkunnskaper kan føre til matteangst og stress.

Land der matematikkferdigheter vurderes

nb_NONorwegian