Hjem » Tester » Prodislex

Prodislex

Hvert trinn i en elevs utdanning har forskjellige vurderingsretningslinjer. På samme måte har dette verktøyet ulike spesifikke retningslinjer som kan hjelpe lærere med å håndtere disse elevene i klasserommet og hjelpe dem i ulike aspekter ved læring som kan være vanskeligere for dem.

Land der Prodislex brukes

nb_NONorwegian