Staving

Staving er en av de største og mest opplevde vanskelighetene for dyslektiske barn og voksne. De fleste dyslektikere kan lære å lese godt med riktig støtte, men staving ser ut til å være en vanskelighet som vedvarer hele livet. Sette de riktige bokstavene i riktig rekkefølge, matche fonemer til grafemer og brukt bokstavgjenkjenning.

Land der rettskrivning vurderes

nb_NONorwegian