Hjem » Land » Norge

Norge

Norske spesialister bruker intervju med lærere, elever og foreldre. En rekke fonologiske, leseferdigheter og hukommelsesvurderinger brukes, og disse fokuserer ikke bare på svakheter, men potensielle styrker blant barn som testes.

Alle norske skoleelever går gjennom screening og ulike tester i skolen, underholdt av lærere. De bruker ofte Literate, eller lignende verktøy, for screening. Resultatene brukes av lærerstaben for å hjelpe elevene best mulig med å utvikle lese- og skrivestrategier. Resultatene som viser elevene som over tid ikke følger med i utviklingen av klassen, vurderes deretter til spesialister som bruker LOGOS eller lignende testverktøy for vurderingen.

Utforsk dysleksi i andre land:

nb_NONorwegian