Hjem » Land » Spania

Spania

Spansktalende barn lærer å lese ord skrevet i en relativt gjennomsiktig ortografi. Variasjoner i ortografisk transparens kan forme manifestasjonen av utviklingsdysleksi. På spansk, som i andre transparente ortografier, ser lesehastighet/flytende ut til å være mer tydelig og relevant enn nøyaktighetsproblemer.

Tester vurderes mot et fags kliniske historie, deres lese-, skrive- og taleferdigheter, deres matematikkferdigheter, deres tidsstyring, deres personlige organisering og kognitive ferdigheter som: hukommelse, oppmerksomhet og konsentrasjon, persepsjon, deres romlige orientering, deres psykomotoriske koordinering, og deres sekvenseringsevner. Det brukes spørreskjemaer, i tillegg til muntlig avhør, som måler elevens evne til å følge instruksjoner og kopiere, og offisiell testing på «tre fonologiske komponenter uavhengig av lesing».

Utforsk dysleksi i andre land:

nb_NONorwegian