Hjem » Tester » Literate (Dysmate)

Literate (Dysmate)

Dysleksitesting for dysmate/literate er utviklet for å avdekke lese- og skrivevansker hos barn, ungdom og voksne. Det er en screening-test som kan utføres på én person eller en gruppe personer. Testingen utføres av en sertifisert bedømmer.

Literate brukes til å teste fonologisk Awerness, Verbal arbeidsminne og verbal prosesseringshastighet.
Literære dysleksi-tester er utviklet for å avdekke lese- og skrivevansker hos barn, ungdom og voksne. Testene inkluderer både screeningtester og oppfølgingstester, for å måle utvikling over tid.

Land der Literate (Dysmate) brukes

nb_NONorwegian