Lesning

Tester for dysleksi ser på en rekke ferdigheter knyttet til lesing, for eksempel dekoding, fonologisk bevissthet og forståelse. Leseflyt, inkludert evnen til å lese «ubrutt», evnen til å «lese tegnsetting» og registrere, og forståelsesnivåer ved lesing. Det er mer enn en mekanisk evne, det involverer dekoding av mening så vel som lyder.

Land der lesing vurderes

nb_NONorwegian